Činnosti Rady mládeže

Z RMBRK
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

V roku 2018 Rada mládeže vykonáva a/alebo zastrešuje tieto aktivity:

Združovanie, sieťovanie

Výhody členstva, spoločné služby

 • Spoločné účtovné centrum neziskových organizácií SÚCNO
 • Organizačné zložky, prideľovanie IČO a bankových účtov pre ŽŠR
 • Kalendár podujatí
 • Grantový kalendár, workshopy k písaniu žiadostí, elektronické žiadanie príloh
 • Rakúska MVO pre darovanie na facebooku

Rozvojové a aplikácie

 • TalentCoin pre odmeňovanie excelentných edukátorov
 • Wasteno - startup pre znižovanie potravinového odpadu foodwaste
 • "EuroCINE" - školské filmové huby
 • SMARTA - chytrý sign-up pre overené programy
 • Hlas mladých - online panel

Priestory

 • Videokolektív - ateliér v Novej Cvernovke
 • QuickKancle - impakt inkubátor pre mládežnícke neziskovky
 • Progressbar - hackerspace

Inštitucionálne

 • vzťah s Bratislavským samosprávnym krajom
 • Bratislavská regionálna dotačná schéma BRDS
 • Hodnotiaca komisia BRDS
 • Hl. m. SR Bratislava - Mestský parlament mladých Hl. m. SR Bratislavy
 • Slovenský inštitút mládeže - IUVENTA, Národná agentúra Erasmus+

PR

 • prevádzkujeme MládežníckeParlamenty.sk

Projekty

Admin

 • administrujeme Google Suite pre Pre Stredoškolákov, Heyou, RMBRK


Rada mládeže je členom:

 • Asociácie krajských rád mládeže AKRAM
 • Slovensko.Digital