Žiacke školské rady - program

Z RMBRK
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Názov projektu: Program pre členské žiacke školské rady

Anotácia projektu: Rada mládeže Bratislavského kraja realizuje program určený pre žiackej školské rady zriadené na stredných školách BSK. Projekt sa zameriava na vytvorenie fungujúcej žiackej rady, jej podpory, osobný rozvoj členov, riešenie konfliktov a problémov žiackych školských rád. Cieľom je zlepšiť vnútorné fungovanie rady a prehĺbiť spoluprácu s inými organizáciami.

Téma projektu: Zlepšenie práce žiackych školských rád v Bratislavskom kraji.

Podstata projektu: Vytvorenie štruktúry a samostatnosti žiackych školských rád v BSK.

Všeobecné ciele:

  • Zlepšenie pracovných procesov v žiackej školskej rady
  • Zlepšenie stavu žiackej školskej rady

Špecifické ciele:

  • Združovanie ŽŠR v BSK
  • Vytváranie stretnutí a školení na špecifické témy pre ŽŠR
  • Vytvorenie webovej stránky, ktorá bude určená pre ŽŠR
  • Podpora žiackych školských rád v BSK
  • Špecifikácia problémov ŽŠR a ich riešenie prostredníctvom mentorov
  • Vytváranie vhodného prostredia pre študentský aktivizmus
  • Vytvorenie 3 nových žiackych školských rád na stredných školách BSK

Členský poplatok žiackej školskej rady:

Členský poplatok sa nastavuje individuálne po pohovore so žiackou školskou radou. Tvorba poplatku je ovplyvnená počtom ľudí, na ktorých má žiacka školská rada dosah.

Minimálny poplatok je 20€ za tri mesiace a určuje sa podľa stupňa balíka.

Balíky

1. stupeň (20€/ 3x ročne) - právna subjektivita (pridelenie IČO, bankový účet) - znemená, že sa stanete organizačnou zložkou RMBRK (niečo ako malé občianske združenie patriace pod Radu), účet zabezpečí možnosť poberania 2% z daní alebo grantov - mentoring (administratívny, teambuildingový) - eventový kalendár - grantový kalendár - školenia a tréningy - budete členmi všeobecného kruhu Rady mládeže Bratislavského kraja

2. stupeň (30€/ 3x ročne) - položky z 1. stupňa - digitalizácia dokumentov - archivácia dokumentov - preberanie pošty

3. stupeň (40€/ 3x ročne) - položky z 1. a 2. stupňa - vedenie účtovníctva - notár

Tím: Tibor Lachkovič - predseda RMBRK, Matej Bělousov - asistent pre ŽŠR, Svetozár Nehéz - event manažér