Diskusia:Stanovy

Z RMBRK
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

VEVE NAPÍSALA: Víziou Rady mládeže je svet, kde mladí ľudia vstupujú do dialógu so spoločnosťou o budúcnosti, aktívne pretvárajú svet okolo seba a svojím občianstvom bránia a udržiavajú liberálnu demokraciu. Rada mládeže sa podieľa na tomto svete sieťovaním organizácií, podporou spoločenského dialógu, rozvojom vedomostí, zručností a postojov mladých vedúcich. Vychádzajúc z vízie, Rada mládeže Bratislavského kraja pracuje s mládežou a rozvíja neformálne vzdelávanie v oblasti práce s mládežou, mobilitu mládeže a spoluúčasť mládeže. Špecializovanú činnosť v oblasti práce s mládežou rozvíja prostredníctvom zapájania mladých priamo do svojej činnosti. Mládež je zapájaná do vedúcich a aj dobrovoľníckych funkcií, s cieľom organizovať mládežnícke podujatia a pomáhať pri činnosti Rady mládeže.


usilujúc sa o svet, kde mladí ľudia vstupujú do dialógu so spoločnosťou o budúcnosti, aktívne pretvárajú svet okolo seba a svojím občianstvom bránia a udržiavajú liberálnu demokraciu.