Hodnotenie VI

Z RMBRK
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Hodnotenie verejných inštitúcií uskutočňujeme polročne pri príležitosti odovzdávania školských vysvedčení. Používame pritom Hodnotiaci rámec participácie pre daný typ OVM (orgánu verejnej moci) alebo stakeholdera. Bližšie podrobnosti stanoví Expertná skupina.

Zoznam VI na hodnotenie

Samosprávne kraje

Samosprávne kraje (NUTS III) sú zriaďovateľmi väčšiny stredných škôl. Zoznam v poradí zo západu na východ:

Mestá

Ústredné orgány štátnej správy a štátne agentúry

Univerzity