Kvartálne stretnutia ŽŠR a študentských iniciatív

Z RMBRK
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Kvartálne stretnutia ŽŠR kopírujú štruktúru školského roku a umožňujú pravidelnú výmenu skúseností a odpočet činnosti Rady mládeže / Mestského parlamentu mladých pred ich primárnym publikom, od ktorého odvodzujú svoju legitimitu.

Decembrové kvartálne stretnutia sa ustálili na pôde Bratislavského samosprávneho kraja (Veľká zasadačka 70 miest). Marcové kvartálne stretnutia sa ustálili na pôde Hl. m. SR Bratislavy (Rokovacia miestnosť č. 105 50 miest)

Postup organizovania kvartálneho stretnutia:

Pred stretnutím

 • odpočet činnosti od decembrového stretnutia, príp. voči ročnému plánu
 • stanovenie programu
 • príprava prednášajúcich a skúška prezentácie
 • príprava ďalších krokov - organizácia pravidelnej činnosti
 • elektronická registrácia účastníkov (typeform)
 • pozvánky na stretnutie - pozvánky na riaditeľov škôl, koordinátorov ŽŠR, predstaviteľov inštitúcií, študentov, VP
  • z rmbrk.sk e-mailu, personalizované cez google mail, google sheets a mail merge
  • okamžitá odpoveď na dopyty riaditeľov
  • aktualizácia neaktuálnych kontaktov
 • výber účastníkov nad kapacitu
 • rezervovať fotografa

Počas stretnutia

 • fyzická registrácia účastníkov
 • súhlas so spracovaním osobných údajov pre oprávnený záujem osvety o participácii mladých ľudí
 • úvod a moderovanie stretnutia
 • prijatie VIP hostí
 • zápis stretnutia
  • formulovanie úloh
   • priebežné
   • záverečné
 • vydanie potvrdenia o účasti
 • networking

Po stretnutí

 • komunikácia výsledkov - sociálne médiá - page, skupina, eventy - web, tlačová správa
 • vytvoriť a poslať správu z podujatia pre partnerov
 • poďakovanie učiteľom

Eventový manažment

 • príprava miestnosti pre program
 • zvuková skúška, skúška prezentácie, internet, stream
 • catering, pitný režim a logistika znovupoužiteľného riadu
 • upratanie miestnosti
 • registrácia
  • vyšší stôl, nech sa účastníci nezhýňajú
 • pokyny pre moderátorov
 • pokyny pre novinárov
 • pokyny ako čo zdieľať na sociálnych médiách
 • pokyny pre fotografov
 • prijatie VIP
 • ďalšie vybavenie miestnosti podľa potrieb prednášajúcich