Program 662

Z RMBRK
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Cieľom programu je zlepšiť podmienky fungovania študentských médií na stredných školách v Bratislavskom kraji. Podporiť budovanie komunity mladých aktívnych stredoškolákov a zvyšovať informovanosť o aktuálnych témach na škole. Podporovať činnosť študentských médií na stredných školách, zlepšovať kvalitu mediálnych výstupov.

Prečo práve Program 662? Číslo 6-6-2 je ľahko zapamätateľné, keďže má dve rovnaké číslice a všetky sú párne. Mimo iného sú to poslednú tri číslo ISBN knihy Ako sa robia noviny od Andreja Tušera. (TUŠER, Andrej. Ako sa robia noviny. 1. vyd. Bratislava: SOFA, 1999. 219 s. ISBN 80-85752-66-2.)

Vďaka skúseným mentorom si študentské médiá stanovia SMART ciele, ktoré budú plniť počas školského roka 2018/2019. Mentori sa budú stretávať s médiom minimálne raz mesačne. Spolu so zástupcami médií budú analyzovať aktuálny stav a problémy, na ktoré budú spolu hľadať riešenia. Počas programu sa budú zameriavať na kvalitu obsahu, marketing, pravidelnú periodicitu a mediálne výstupy média. Snažíme sa podporovať osobnostný rozvoj členov redakcií a spájať tím.

Čo chceme docieliť:

1. Vytvoriť komunitnú skupinu na socialnej sieti, kde by boli všetci členovia redakcií

2. Prostredníctvom mentorov a individuálnych SMART cieľov zvyšovať kvalitu mediálnych výstupov a povedomie o médiu

3. Vytvoriť 3 školenia počas školského roka, ktoré budú zamerané na zvyšovanie schopností členov redakcii

4. Vytvoriť víkendové školenie zamerané na zlepšenie kompetencií členov redakcii

5. Zvýšiť sledovanosť média o 20% v priebehu školského roka

Kontakty:

Tibor Lachkovič - predseda Rady mládeže Bratislavského kraja

tibor@rmbrk.sk

Karin Tóthová - asistentka programu 662

karin@pres.sk

Michaela Suchá - event manažér Rady mládeže Bratislavského kraja

michaela@rmbrk.sk