Program participácie

Z RMBRK
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Program participácie zahŕňa rôzne formy a metódy, ktoré RMBRK používa pre výchovu k aktívnemu občianstvu a participáciu mladých. Týka sa tak prierezovo mladých ľudí v rôznych verejných politikách, ako aj prioritných tém mladých, ako sú:

  • formálne vzdelávanie
  • neformálne vzdelávanie a politika voľného času
  • formálna participácia na živote miest a obcí
  • politická participácia mladých
  • sociálne veci: rodinná politika, zamestnanosť
  • podnikavosť mladých
  • zdravie a životný štýl
  • kultúra a kreatívne odvetvia
  • globálne občianstvo


Formy a metódy