SMARTA

Z RMBRK
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

SMARTA

Problém-Cieľ

Programy neformálneho vzdelávania sú dôležitým a efektívnym nástrojom rozvoja mladého človeka, ale sú dostupné len mladým ľuďom, ktorí sa o nich dozvedia od svojich aktívnych rovesníkov vo väčších mestách. Tým vznikajú ostrovy mladých ľudí, ktorí nemajú prístup k týmto vzdelávacím programom, typicky na stredných odborných školách v malých mestách. Mládežnícke organizácie, ktoré zastrešujú tieto programy, nemajú kapacitu osloviť týchto študentov. Školy nemajú kapacitu overovať kvalitu a rozlišovať programy, ktorých ponuky im chodia e-mailom.

Predstaviť neprepojeným študentom a školám výber kvalitných programov neformálneho vzdelávania - Merateľné ukazovatele: - počet oslovených mladých ľudí - počet mladých ľudí, ktorí pokračovali v niektorom z programov - Spokojnosť a spätná väzba na zvolené programy

Stratégia Sériou prezenčných workshopov vedených miestnymi ambasádormi Pre Stredoškolákov (PS) a s využitím on-line videa s rovesníkmi, absolventmi vybraných vzdelávacích programov motivovať stredoškolákov k prihláseniu sa na on-line platformu, vybraniu svojich vzdelávacích programov a naslednému ďalšíemu kroku zo strany mládežníckych organizácií. S časovým odstupom zozbierať spätnú väzbu prostredníctvom personalizovaného dotazníka.

Použité komunikačné kanály

1. [Ľudia] Ambasádori PS: Local area experts - dobrovoľníci organizujú a moderujú prezenčný workshop na škole, vďaka osobnej prítomnosti garantujú dôveru vyučujúcich a vedenia školy, umožňujú mladým ľuďom spýtať sa na nejasnosti alebo lokálne špecifiká (napr. odborné školy). Absolvujú spoločný prípravný tréning.

2. [Web] SMARTA Hlas mladých : GDPR-ready on-line platforma a výskumný nástroj - umožňuje rýchle prihlásenie mladých ľudí, personalizovanie výberu vzdelávacích programov a efektívny zber spätnej �väzby. On-line dostupné na (smarta.sk) http://hlasmlady.ch/ - plánovaný flow a CTA: a. Sign-up (počas 1. videa) a súhlas so spracovaním osobných údajov b. Dotazník - výber programu (počas videí o programoch) c. Dotazník o záujmoch (počas otázok a odpovedí, ak si študent nevybral žiaden z navrhovaných) d. E-mail - (po workshope) s vybranými alebo navrhovanými programami neformálneho vzdelávania

3. [Video] „Úspešní rovesníci“ : Uveriteľné vzory aktívnych mladých ľudí - autentické výpovede a motivácie regionálne známych mladých ľudí, s reprezentatívnym zastúpením dievčat a jazykových menšín, absolventov vzdelávacích programov, Napr. Paulína Belicová, predsedníčka Stredoškolského parlamentu v Trnave, absolventka Pre Stredoškolákov Leadership Programme 2017, pre prezentácie v Trnavskom kraji

Scenár workshopu

1. Úvod a privítanie - ambasádor

2. „Úspešní rovesníci“ - video, v ktorom sú účastníci vyzvaní na prihlásenie sa na on-line platformu, napr.:

Pre každého to je asi individuálne, ale podľa mňa práve mimoškolské aktivity z nás formujú osobnosti. Vďaka nim si môžeme utvárať názory na rôzne problematiky, dostávať sa do konfrontácií s inými ľuďmi a nechávať sa od nich inšpirovať. Taktiež môžeme skôr zistiť, čo chceme v živote a nečakať, kým to za nás rozhodnú na VŠ. A ja som sa osobne naučila stanovovať si priority a vytvárať si akýsi balans medzi školou a aktivitami, čo môže pomôcť neskôr v živote. A rovnako prijať zodpovednosť. O niektorých aktivitách vám teraz povieme, ak sa vám aj hneď nebudú páčiť, môžete nám povedať viac o sebe a pošleme vám najlepšiu príležitosť. Pozrite sa teraz na [URL webová aplikácia] - počkám. (čaká 40’’, ambasádor/ka v aplikácii vidí počet zaregistrovaných študentov) . Teraz vám predstavíme niektoré z aktivít, ktoré sú dostupné na celom Slovensku a ich účastníci ich hodnotia nadpriemerne pozitívne. Ak sa vám niektoré zapáčia, vyberte ich aj viaceré a potvrďte, že súhlasíte s tým, aby sme im poslali kontakt na vás. (Ponuka aktivít sa mení od dostupnosti v kraji a termínu prezentácie)

3. Predstavenie programov - video (6x) s hodnotením absolventov. Predbežný zoznam programov, bude doplnený: �Slovenská debatná asociácia Pre Stredoškolákov Rozbehni sa Academy Aj Ty v IT Learn2Code Medzinárodná cena Vojvodu z Edinburgu Talenthub LEAF (mentoring)

4. Otázky a odpovede - ambasádor.

Harmonogram a rozpočet

04/2018 Úvodné testovanie Trnava / Bratislava a vyhodnotenie - Úvodné video - Doplnenie webovej aplikácie - dizajn, úvodný dotazník

05/2018 Tréning ambasádorov - cestovné (7 samosprávnych krajov × 100 €) - mobilný internet pre ambasádorov - práca s e-mailovými newslettrami - ochrana osobných údajov

06/2018 + 09-10/2018 Workshopy v plnom rozsahu - Regionálne videá 6× - cestovné (7 samosprávnych krajov × 100 €, min. 40 škôl optimálne 72) - On-line komunikácia a reklama Cestovné náhrady... 600,- € (12 ambasádorov × 50,- €) Web - dizajn... 350,- € Newsletter - dizajn... 350,- € (7 typov newsletterov × 50,- €) Video... 700,- € (7 videí × 100,- €) On-line reklama... 210,- € (3 mesiace × 70,- €) Celkom... 2210,- €

Tím Veronika Cigáneková Executive Director Pre Stredoškolákov, 12 ambasádorov PS, Samuel Gabura Kreatívny riaditeľ Videokolektív, Martin Kuštek Projektový manažér, Juraj Kováč Konzultant, Spolupracujúce mládežnícke organizácie