Správa 2019

Z RMBRK
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Ostáva zatriediť

 • Petra Pauerová, Delegátka mladých SR v OSN
 • Slido
 • čas

Január

 • Štipendium Tibor, Ivana
  • Quick Kancle - Košická
 • Štipendium Miška, Karin, Anette
  • Angel Learning at Progressbar
 • 31 SMARTA stretnutie v Nitre
 • Uzávierka BRDS / Dialóg BSK
 • Malé granty americkej ambasády

Február

 • Štipendium Tibor
  • Quick Kancle - Košická
 • Štipendium Miška, Anette
  • Angel Learning at Progressbar
 • Študentské voľby
 • Dialóg BSK

Marec

 • Quick Kancle - Košická
  • Sťahovanie Quick Kanclov z Košickej
 • Ateliér Videokolektív/NC
 • Štipendium Miška, Stanka
  • Angel Learning at Progressbar
 • Dialóg BSK
 • 21 Kvartálne stretnutie v Primaciálnom paláci
 • Študentské voľby

Apríl

 • Ateliér Videokolektív/NC
 • 25 Fashion show upcyklovanej módy
 • Štipendium Miška, Stanka
  • Angel Learning at Progressbar

Máj

 • 6-10 Študentské voľby
 • Médiá (Markíza, NBCuni)
 • Nadácia Orange
 • Štipendium Miška, Stanka
  • Angel Learning at Progressbar
 • Progressbar Happiness

Jún

 • Progressbar Happiness
 • Rokovanie Netopier
 • 20 Kvartálna konferencia
 • Dialóg BSK
 • Nórske granty - hľadanie partnerov
 • Fundraising pre PS/ŠV

Júl

 • Progressbar Happiness
 • Dialóg BSK
 • Štipendium Alexa
  • Netopier - vychádzky
  • Nórske granty - hľadanie partnerov
 • Fundraising pre PS/ŠV


August

 • Progressbar Happiness
 • Dialóg BSK
 • Štipendium Alexa
  • Letný čekin
  • Netopier - rozhovory, vychádzky
  • Nórske granty - hľadanie partnerov
 • Fundraising pre PS/ŠV

September

 • Progressbar Happiness
 • Komunitné granty Staré Mesto
 • Malé granty americkej ambasády
 • Štipendium Kubo Kamenický
  • Kvartálna konferencia
 • Fundraising pre PS/ŠV
 • Situácia PS/ŠV
 • Študentské voľby 2020

konferencie:

Október

Priestory:

 • Progressbar Happiness
 • Fundraising pre PS/ŠV

Programy:

 • Študentské voľby 2020

Partnerstvá:

 • MČ Rača // Participatívne plánovanie Račianska kúria
 • Sponzoring Websupport

Granty:

 • Erazmus+

Konferencie:

 • 3-4 Analýza zistení o stave školstva na Slovensku To dá rozum.
 • 13-14 Participatívne rozpočty v praxi. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Trenčiansky samosprávny kraj.